• ....takto sme sa zabávali...
     Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí sme v piatok 04.06.2021 zažili dopoludnie plné hier a súťaží, o ktoré sa postaral "ANIMČNÝ TÍM M21" z Bardejova. Patrí im veľké "ĎAKUJEME" za skvelú zábavu.
    • Belianska jaskyňa a múzuem TANAP - u
     V živote je pár nezabudnuteľných a neopakovateľných zážitkov. Začalo to všetko skoro ráno. Pred školou sme mali zraz, kde nás čakal autobus. Nastúpili sme do autobusu a vyrazili na cestu. Zo začiatku sme sa všetci len tak mlčky pozerali z okna. O chvíľu sme si už veselo spievali. Nálada bola stále lepšia a cesta ubiehala rýchlejšie. Ani sme sa nenazdali a už sme boli na mieste.
    • Základná škola s materskou školou Gerlachov oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 bude z dôvôdu aktuálnej pandemickej situácie formou:
    • Mikulášske prekvapenie
     V tomto školskom roku sme sa Mikuláša nemohli dočkať. Niet sa čo čudovať, veď si dal celkom načas. Prišiel až v piatok 11.12.2020. Síce k nám zavítal trochu neskôr, ale o to väčšia bola radosť všetkých detí, keď si pod školským stromčekom našli neobyčajné prekvapenie v podobe vianočných darčekov a k tomu balíčky plné sladkostí.
    • Rekonštrukcia v školeVzdelanie je jedným zo stavebných kameňov, ktoré majú naše deti pripraviť do budúceho života. Je preto dôležité, aby mali možnosť vzdelávať sa v kvalitných, bezpečných a komfortných podmienkach.
    • Na jeseň je púšťanie šarkanov obľúbenou detskou zábavou. Púšťanie šarkanov je zdravý, vekovo neobmedzený druh športu, ktorého sa zúčastňujú niekedy aj celé rodiny. Dôvodom je fakt, že jesenný vietor býva nielen silnejší, ale aj najstabilnejší z hľadiska sily, aj smeru. Dá sa preto celkom jednoducho odhadnúť, či bude šarkan v určený deň dobre lietať.
    • Dňa 21.10.2020 sa v našej škole uskutočnil Deň zdravia, kde sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy /16.10/ a Deň jablka /21.10/.

     Prvým a základným krokom je správna výživa našich detí. Dieťa získava dobré stravovacie návyky v rodine a v škole. Nezabúdajme na zásady zdravej výživy, hlavne každodenný príjem ovocia a zeleniny. V tento deň si naši žiaci pripomenuli hlavne význam ovocia a zeleniny vzájomným rozhovorom s pedagógmi. Ďalej chuťov
    • Záložka do knihy spája školy
     V mesiacoch september a október sa žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateľky Mgr. Ingrid Bašistovej a Mgr. Magdalény Smoleňákovej zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Téma projektu bola "Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze".
    • Milí rodičia a žiaci

     Oznamujeme Vám, že otvorenie šk. roka bude 07.09.2020 t. j. v pondelok o 7:45 hod.

     Škola bude otvorená od 7:15 hod. Zákonný zástupca môže sprevádzať do triedy dieťa MŠ a žiaka prvého ročníka. V súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVV a Š SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 Vás žiadame v priestoroch školy používať ochranné rúško a dezinfekciu rúk p
    • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Mlynská 21/53, Gerlachov oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy v dňoch od 02.09.2020 do 04.09.2020 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – rekonštrukcia plynového kúrenia a zateplenie budovy .
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Deň detí
     • Deň detí

      ....takto sme sa zabávali...

      Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí sme v piatok 04.06.2021 zažili dopoludnie plné hier a súťaží, o ktoré sa postaral "ANIMČNÝ TÍM M21" z Bardejova. Patrí im veľké "ĎAKUJEME" za skvelú zábavu.

    • Exkurzia
     • Exkurzia

      Belianska jaskyňa a múzuem TANAP - u

      V živote je pár nezabudnuteľných a neopakovateľných zážitkov. Začalo to všetko skoro ráno. Pred školou sme mali zraz, kde nás čakal autobus. Nastúpili sme do autobusu a vyrazili na cestu. Zo začiatku sme sa všetci len tak mlčky pozerali z okna. O chvíľu sme si už veselo spievali. Nálada bola stále lepšia a cesta ubiehala rýchlejšie. Ani sme sa nenazdali a už sme boli na mieste.

    • Zápis detí do materskej škôlky
     • Zápis detí do materskej škôlky

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Gerlachove

      oznamuje rodičom, že v dňoch

      od 10. 05.2021 do 31.05.2021

      prebieha

      zápis detí do Materskej školy v Gerlachove

      na školský rok 2021/2022.

      K zápisu je potrebne priniesť vyplnenú prihlášku s potvrdením od lekára ,

      ktorú si môžete vyzdvihnúť u učiteľky MŠ v čase od 8.00 hod do 16.00 hod.

    • Zápis detí do 1. ročníka
     • Zápis detí do 1. ročníka

      Základná škola s materskou školou Gerlachov oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 bude z dôvôdu aktuálnej pandemickej situácie formou:

      • Elektornickej prihlášky od 12.04. - 30.04.2021. Prihlášku nájdete na hornej lište webovej stránke školy. Vyplnené prihlášky nie je nutné
    • Oznam
     • Oznam

      Aktuálne informácie k nástupu do školy

      Vážení rodičia,

      vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a rozhodnutie MŠVVaŠ a RÚVZ sa od 11.1. 2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie. Žiaci budú mať dištančný spôsob vyučovania.

      Všetky ďalšie informácie ohľadom spôsobu vzdelávania Vám budú zaslané prostredníctvom pedagogickej asistentky a vychovávateľky ŠKD.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 21. 6. 2021
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Gerlachov
   • zssmsgerlachov@gmail.com
   • 0910885191 0527885192
   • Mlynská 21, 059 42 Gerlachov, okres Poprad
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje